[ Ελ ] [ En ]

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος, είναι αποτέλεσμα υλοποίησης του έργου «Συγκέντρωση, Διάσωση, Διαφύλαξη, Τεκμηρίωση, Διαδικτυακή Προβολή και Αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος Ανδρέα Γ. Παπανδρέου » και ευελπιστεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο ανάδειξης του Αρχείου του Ιδρύματος, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, του ρόλου των πολιτών στη δημοκρατία και φυσικά της προσωπικότητας του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου.